Udsættelse af generalforsamling

Kære alle,
Med baggrund i Corona pandemien og med håb om større deltagelse på baggrund af igangværende vaccinationer har bestyrelsen besluttet at udsætte tidspunktet for afholdelsen af Grundejerforeningen Kongsgaards generalforsamling til søndag 29. august 2021 kl 10.00.
Sted og dagsorden følger senere.
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen Formand

Erhvervsstyrelsens høringer om Megasommerhuse

Kære alle,
Hermed information om Erhvervsstyrelsens høringer om Megasommerhuse, som FL – Fritidshusejernes Landsforening – bidrager til på forskellig vis.
Megasommerhuse er ikke sommerhuse i sommerhuslovens forstand, men erhvervsmæssig udlejningsaktivitet som bør placeres adskilt fra sommerhusområder, der ifølge sommerhusloven er rekreative områ- der målrettet familier, og hvor udlejning kun må være et supplement til ejerens eget brug af sommerhuset.
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Grundejerforeningen Kongsgaard

Dato: 10.06.2020

Vedr.: Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Kære alle,

Vi har konsulteret Corona Hotline og de anbefaler, at vi IKKE afvikler Sct. Hans arrangementet i år, da der er et forsamlingsforbud for mere end 50 personer. Dette gælder uagtet, at det er under åben himmel.

Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingen, hvilket betyder, at vort annoncerede Sct. Hans arrangement aflyses. Vi håber på, at det vil være muligt til næste år at afvikle vort sædvanlige Sct. Hans arrangement.

Endvidere så er restriktionerne for forsamlinger inden døre således, at man godt må være 50, men der skal være minimum 2 m2 per person og opstillinger skal være således, at der er min 1 m frit rum uden om hver enkelt person. Efter drøftelse med HUSET’s administrator er vi blevet informeret om, at der i HUSET maksimalt kan rummes 30 personer med disse begrænsninger, hvilket er i underkanten af vort behov.

Bestyrelsen har derfor besluttet på bestyrelsesmødet i går, at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien, finde egnede lokaler og komme tilbage med indkaldelse med tidsfrist på 14 dage i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vedtog også, at der med denne udsættelse skulle gives endnu en mulighed til medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen. Fristen for forslag til generalforsamlingen sættes til fredag 31. juli 2020.

Vi ønsker alle en rigtig god og Corona sikker sommer.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Indbrud i skuret på fællesarealet

Kære alle,
Til jeres information må vi informere, at der desværre igen har været indbrud i skuret på fællesarealet. Der er fjernet 1 buskrydder og 1 hækklipper og 1 benzindunk med indhold.
Det blev opdaget i går, Kristi himmelfartsdag, torsdag 21.05.2020.
Det samme skete sidste år, så vi tror, at det er den samme eller de samme personer, som har gjort det igen.
Indbruddet er anmeldt det til politiet og vil efterfølgende blive anmeldt til grundejerforeningens forsikringsselskab Alm Brand..
Skulle nogen have registreret noget, som kan give politiet et hint om, hvem der kan have taget genstandene, hører vi det gerne. Telefonnumre til bestyrelsen findes på vor hjemmeside og ellers kan man svare retur på denne mail.

Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard Bestyrelsen

PS: Denne information er sendt ud til de medlemmer, som grundejerforeningen har email adresser på og endvidere som opslag på vor lukkede Facebook gruppe.

Information fra bestyrelsen

Kære alle,
GODT NYTÅR

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen har ET STORT NYTÅRSØNSKE, nemlig at få de medlemmer frem, som kan tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet for deres egen forening. Årsagen hertil er, at vi her ved årsskiftet må informere, at den siddende bestyrelse er ændret således, at Kirsten Waldorf er trådt ud som bestyrelsesmedlem, at Tine Hjemmegård har trukket sig som bestyrelsessuppleant men fortsætter med at varetage Kongsgaards lukkede Facebook gruppe og at bestyrelsessuppleant Kirsten Clausen er trådt ind i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Det betyder at frem til næste generalforsamling, så er der fortsat 5 i bestyrelsen, men der er ingen suppleanter, så vi håber, at der er flere medlemmer, som overvejer deres positive stillingtagen til at deltage som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Skulle disse ønske mere information, så kan der rettes henvendelse direkte til ethvert af eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Deres telefonnumre er tilgængelige på foreningens hjemmeside Grundejerforeningen Kongsgaards bestyrelse <www.grf-kongsgaard.dk/bestyrelsen/>

Vi håber og håber og beder om at måtte modtage information i givet fald telefonisk til et bestyrelsesmedlem eller ved retursvar på denne mail inden generalforsamlingen i juni 2020.

Med de bedste nytårshilsener
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen