Generalforsamling 04.06.2023

Kære alle,
Generalforsamlingen 04.06.2023 skal indkaldes med mindst 14 dages varsel iht vedtægterne og det vil bestyrelsen leve op til, uagtet tidspres for flere bestyrelsesmedlemmer pga andre aktiviteter. Derfor vil vi for god ordens skyld gør vi opmærksom på vedtægternes §6 vedrørende :
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde per post eller e-mail senest 15. maj, således at de kan indgå i dagsordenen.
Vi ønsker alle en fortsat go påske, forår og sommer 🙂
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen

Gratis billetter til Feriehusmessen i Fredericia 15.+16. apr 2023

Kære alle,
Grundejerforeningen Kongsgaard er medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL) og FL har generalforsamling 15.04.2023 på Messe C i Fredericia. Deltagelse i generalforsamlingen er alene for medlemmer af bestyrelsen, MEN
FL har en stand på messen og der er lavet en aftale med Messe C, at FL’s medlemmer og dermed alle foreningsmedlemmerne kan få gratis adgang til messen FERIEHUSMESSEN, som er lørdag 15.04. og søndag 16.04.2023.
Yderligere information om messen og hvorledes gratis adgangsbillet skaffes findes nedenstående.

Sådan henter du billetter: Du henter dine fribilletter fra FL ved at trykke påKØB BILLET på:
Besøg feriehusmessen og se alt til ferieboligen og sommerhuset <www.feriehusmessen.dk/for-besoegende/> Vælg, hvor mange billetter du vil have, og læg dem i indkøbskurven. Indtast invitationskoden FHM51RGMi det vindue, der dukker frem. Husk at klikke ”bekræft”. Derefter klik på Fortsæt i bunden af siden, hvorefter Navn og e-mail adresse kan indtastes og den gratis billet leveres per e-mail.
der kan bestilles så mange billetter, som man ønsker gratis med samme kode. Feriehusmessen samler mange af branchens aktører under ét tag, hvor du kan hente inspiration, rådgivning og ny viden om bl.a. nybyg, renovering, indretning, fordele ved udlejning af feriehuset samt information om energioptimering. Desuden kan du møde bl.a. livsstilsekspert Camilla Kjems fra TV2’s ’Sommerdrømme’, tv-håndværker Jacob Carlsson, som giver tips til at vedligeholde sommerhuset, arkitekterne fra Spant Studio fortæller om muligheder og fordele ved et arkitekttegnet udlejningssommerhus, og slagtermester Emil tryller på grillen begge dage kl. 11, 13 og 14. Kort sagt en weekend fuld af inspiration til sommerhuset og alt dét, der skaber hygge. Feriehusmessen er åben lørdag den 15. april, kl. 10-17, og søndag den 16. april, kl. 10-16. Adressen er Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Se mere på <www.feriehusmessen.dk/> og <www.mitfritidshus.d>k
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen

Træfældning på fællesarealet

Kære alle,
Med reference til generalforsamlingsbeslutning, hvor bestyrelsen blev bedt om at gå videre med træbeskæring eller fældning af udvalgte træer i udkanten af fællesarealet kan bestyrelsen nu informere, at træer og buske er peget ud og der er lavet aftale med Michael Wintzen om at hans firma udfører beskæringerne og tager alt med fra arbejdet, så der er ryddet bagefter pånær flis.
Arbejdet starter 21.03.2023 og tager 2-3 dage.
Flis lægges ved søen og kan afhentes fra 24.03.2023 efter først til mølle princippet.
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard Bestyrelsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 02.10.2022 og nye vedtægter bilagt

Kære alle,
Bilagt følger referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 02.10.2022.
Desværre meldte ingen sig som kasserer eller suppleant til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen på sit kommende bestyrelsesmøde 09.10.2022 med det nye mandat i de nye vedtægter må træffe beslutning om, hvorledes kassererfunktionen skal løses frem til den kommende ordinære generalforsamling.
God weekend Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard Flemming Jensen
Formand

Nyhedsbrev 4 fra FL

Kære alle,
Bilagt følger Nyhedsbrev 4 fra FL
Læs i denne udgave: Det får I som medlem af FL side 2 Velkommen i masteskoven side 3 En tabersag side 3 I første parket til naturen side 4 Ny trussel mod Køge Bugt side 4 Skat af penge fra opløst konto side 5 Laveste salgstal siden 2016 side 5 Spørg FL side 6 Månedens Bolius-tip side 6
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Ændring i bestyrelsen

Kære alle,
Af private årsager har Jeanne H. Erichsen valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvilket vi beklager meget. Vi takker Jeanne for indsatsen hidtil og ønsker alt godt fremover og vi ses naturligvis i området.
Susanne Hjorth, suppleant, træder ind i bestyrelsen i stedet på Jeannes plads frem til næste generalforsamling med reference til vedtægternes § 5.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer :o) Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Påmindelse om generalforsamlingen

Kære alle,
Indkaldelsen tillige med bilag til generalforsamlingen søndag 26.06.2022 kl 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus blev sendt ud 6. juni 2022.
For god ordens skyld bilægger vi indkaldelsen til generalforsamlingen igen.
Dette er en påmindelse af hensyn til det praktiske arrangement, hvor vi beder om at få tilmelding på grundejerforeningens webmail <formand@grf-kongsgaard.dk> med angivelse af antal og sommerhus adresse.
De, som allerede har tilmeldt sig, skal naturligvis ikke gøre det igen.
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
På bestyrelsens vegne Flemming Jensen

Indkaldelse til generalforsamling 26.06.2022

Kære alle,
Hermed følger indkaldelsen til generalforsamling søndag 26.06.2022 tillige med regnskabet. Beretning og budget bliver aflagt på selve generalforsamlingen.
Som det fremgår af indkaldelsen skal yderligere forslag til generalforsamlingen fremsendes på <formand@grf-kongsgaard.dk> eller afleveres senest 12.06.2022 på adressen Musvågevej 25. Som det fremgår af indkaldelsen, så er der en del af bestyrelsen, som fratræder af personlige og arbejdsmæssige årsager, således at grundejerforeningen kommer til at mangle en formand, muligvis en kasserer, et bestyrelsesmedlem og suppleanter tillige med en revisor/bilagskontrollant og en revisor/bilagskontrollant suppleant.
Bestyrelsen vil hermed meget kraftigt opfordre til, at medlemmerne overveje muligheden for, at de kan bidrage til fællesskabet ved at stille op til bestyrelsen på nogle af de ledige poster. Der er fortsat bestyrelsesmedlemmer, som har været med i flere år og som er beredt til at hjælpe de nye på vej.
Af hensyn til det praktisk arrangement beder vi om tilmelding inden 24.06.2022 med angivelse af sommerhus adresse på <formand@grf-kongsgaard.dk>

Med venlig hilsen pbv Flemming Jensen