Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Grundejerforeningen Kongsgaard

Dato: 10.06.2020

Vedr.: Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Kære alle,

Vi har konsulteret Corona Hotline og de anbefaler, at vi IKKE afvikler Sct. Hans arrangementet i år, da der er et forsamlingsforbud for mere end 50 personer. Dette gælder uagtet, at det er under åben himmel.

Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingen, hvilket betyder, at vort annoncerede Sct. Hans arrangement aflyses. Vi håber på, at det vil være muligt til næste år at afvikle vort sædvanlige Sct. Hans arrangement.

Endvidere så er restriktionerne for forsamlinger inden døre således, at man godt må være 50, men der skal være minimum 2 m2 per person og opstillinger skal være således, at der er min 1 m frit rum uden om hver enkelt person. Efter drøftelse med HUSET’s administrator er vi blevet informeret om, at der i HUSET maksimalt kan rummes 30 personer med disse begrænsninger, hvilket er i underkanten af vort behov.

Bestyrelsen har derfor besluttet på bestyrelsesmødet i går, at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien, finde egnede lokaler og komme tilbage med indkaldelse med tidsfrist på 14 dage i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vedtog også, at der med denne udsættelse skulle gives endnu en mulighed til medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen. Fristen for forslag til generalforsamlingen sættes til fredag 31. juli 2020.

Vi ønsker alle en rigtig god og Corona sikker sommer.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Kære alle,
GODT NYTÅR

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen har ET STORT NYTÅRSØNSKE, nemlig at få de medlemmer frem, som kan tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet for deres egen forening. Årsagen hertil er, at vi her ved årsskiftet må informere, at den siddende bestyrelse er ændret således, at Kirsten Waldorf er trådt ud som bestyrelsesmedlem, at Tine Hjemmegård har trukket sig som bestyrelsessuppleant men fortsætter med at varetage Kongsgaards lukkede Facebook gruppe og at bestyrelsessuppleant Kirsten Clausen er trådt ind i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Det betyder at frem til næste generalforsamling, så er der fortsat 5 i bestyrelsen, men der er ingen suppleanter, så vi håber, at der er flere medlemmer, som overvejer deres positive stillingtagen til at deltage som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Skulle disse ønske mere information, så kan der rettes henvendelse direkte til ethvert af eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Deres telefonnumre er tilgængelige på foreningens hjemmeside Grundejerforeningen Kongsgaards bestyrelse <www.grf-kongsgaard.dk/bestyrelsen/>

Vi håber og håber og beder om at måtte modtage information i givet fald telefonisk til et bestyrelsesmedlem eller ved retursvar på denne mail inden generalforsamlingen i juni 2020.

Med de bedste nytårshilsener
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

INDBRUD I KONGSGAARDS OMRÅDE NATTEN TIL TORSDAG I DENNE UGE

Kære alle,
Natten til torsdag har der været indbrud i et sommerhus i Kongsgaards område. Der er bl.a. fjernet lamper og andre ting.
Politiet orienterer, at der er udenlandske tyve i området.

Vi skal her igen pege på Nabohjælp, som en mulighed for at imødegå og / eller tage hurtigt affære ved indbrud og hærværk.

HOLD ØJE MED HINANDENS HUSE OGSÅ NU, HVOR SOMMERFERIE SÆSONEN ER OVRE.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Interessen for sommerfest

Kære alle,
På bestyrelsens henvendelse vedrørende interessen for en sommerfest 10.08.2019 har der været svar retur fra 20 og ud af de 20 har der været 9, som har noteret, at de ikke var interesserede. Dvs at der er 11 interesserede ud af 135 medlemmer, så derfor har bestyrelsen besluttet, at der bliver ingen sommerfest i år.

Bestyrelsen vil foretage en ny forespørgsel til næste år og så må vi se, om der da er interesse for en sommerfest og på hvilken måde.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

NB: En separat kommentar fra formanden er, at medlemmer kan selvfølgelig have andre aftaler på dagen, men det er lidt beskæmmende, at kun 20 ud af foreningens 135 medlemmer har svaret og ud af de 20 er de 7 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter og ud af de 11 interesserede er de 5 bestyrelsesmedlemmer.

Ituslåede joller på stranden

Kære alle,

Vedrørende fjernelse af ituslåede joller på stranden er seneste oplysning, at der en gennemgang på den offentlige del af stranden af Slagelse Kommune 18.06.2019 kl 13.00.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen
Formand