Fritidsaktiviteter

På Grundejerforeningen Kongsgaards fællesareal er der mulighed for at spille tennis, fodbold, basket, petanque, håndbold etc og der er legeredskaber for de mindre børn.

En bålplads giver mulighed for at grille, hvis eller vejret og myndighederne tillader det. Vi har haft en tørkeperiode, hvor det har været forbudt.

Ved den lille sø på fællesarealet er der mulighed for at se guldfisk og grønne frøer tillige med en varieret fauna bl.a. krebseklo, tagrør, korsandemad og bredbladet dunhammer. Søen er beskyttet mod tilstandsændringer jvf naturbeskyttelsesloven § 3.

Alle aktivitetsredskaberne bliver efterset minimum 2 gange om året og repareret, hvis dette er nødvendigt. Der skal gøres opmærksom på, at al spil og leg på området foregår på eget ansvar.

Stranden giver mulighed for badning, strandhygge og gåture eller løbeture langs stranden og naturligvis fiskeri.

Under Nyttige Informationer kan ses links til andre fritidsaktiviteter som kajakroning  og cykling i området udover turistattraktionerne.