Alle indlæg af Flemming Jensen

Information fra bestyrelsen

Kære alle,
GODT NYTÅR

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen har ET STORT NYTÅRSØNSKE, nemlig at få de medlemmer frem, som kan tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet for deres egen forening. Årsagen hertil er, at vi her ved årsskiftet må informere, at den siddende bestyrelse er ændret således, at Kirsten Waldorf er trådt ud som bestyrelsesmedlem, at Tine Hjemmegård har trukket sig som bestyrelsessuppleant men fortsætter med at varetage Kongsgaards lukkede Facebook gruppe og at bestyrelsessuppleant Kirsten Clausen er trådt ind i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Det betyder at frem til næste generalforsamling, så er der fortsat 5 i bestyrelsen, men der er ingen suppleanter, så vi håber, at der er flere medlemmer, som overvejer deres positive stillingtagen til at deltage som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Skulle disse ønske mere information, så kan der rettes henvendelse direkte til ethvert af eksisterende bestyrelsesmedlemmer. Deres telefonnumre er tilgængelige på foreningens hjemmeside Grundejerforeningen Kongsgaards bestyrelse <www.grf-kongsgaard.dk/bestyrelsen/>

Vi håber og håber og beder om at måtte modtage information i givet fald telefonisk til et bestyrelsesmedlem eller ved retursvar på denne mail inden generalforsamlingen i juni 2020.

Med de bedste nytårshilsener
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

INDBRUD I KONGSGAARDS OMRÅDE NATTEN TIL TORSDAG I DENNE UGE

Kære alle,
Natten til torsdag har der været indbrud i et sommerhus i Kongsgaards område. Der er bl.a. fjernet lamper og andre ting.
Politiet orienterer, at der er udenlandske tyve i området.

Vi skal her igen pege på Nabohjælp, som en mulighed for at imødegå og / eller tage hurtigt affære ved indbrud og hærværk.

HOLD ØJE MED HINANDENS HUSE OGSÅ NU, HVOR SOMMERFERIE SÆSONEN ER OVRE.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Interessen for sommerfest

Kære alle,
På bestyrelsens henvendelse vedrørende interessen for en sommerfest 10.08.2019 har der været svar retur fra 20 og ud af de 20 har der været 9, som har noteret, at de ikke var interesserede. Dvs at der er 11 interesserede ud af 135 medlemmer, så derfor har bestyrelsen besluttet, at der bliver ingen sommerfest i år.

Bestyrelsen vil foretage en ny forespørgsel til næste år og så må vi se, om der da er interesse for en sommerfest og på hvilken måde.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

NB: En separat kommentar fra formanden er, at medlemmer kan selvfølgelig have andre aftaler på dagen, men det er lidt beskæmmende, at kun 20 ud af foreningens 135 medlemmer har svaret og ud af de 20 er de 7 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter og ud af de 11 interesserede er de 5 bestyrelsesmedlemmer.

Ituslåede joller på stranden

Kære alle,

Vedrørende fjernelse af ituslåede joller på stranden er seneste oplysning, at der en gennemgang på den offentlige del af stranden af Slagelse Kommune 18.06.2019 kl 13.00.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen
Formand