Generalforsamling 04.06.2023

Kære alle,
Generalforsamlingen 04.06.2023 skal indkaldes med mindst 14 dages varsel iht vedtægterne og det vil bestyrelsen leve op til, uagtet tidspres for flere bestyrelsesmedlemmer pga andre aktiviteter. Derfor vil vi for god ordens skyld gør vi opmærksom på vedtægternes §6 vedrørende :
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde per post eller e-mail senest 15. maj, således at de kan indgå i dagsordenen.
Vi ønsker alle en fortsat go påske, forår og sommer 🙂
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen