Referat fra ekstraordinær generalforsamling 02.10.2022 og nye vedtægter bilagt

Kære alle,
Bilagt følger referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 02.10.2022.
Desværre meldte ingen sig som kasserer eller suppleant til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen på sit kommende bestyrelsesmøde 09.10.2022 med det nye mandat i de nye vedtægter må træffe beslutning om, hvorledes kassererfunktionen skal løses frem til den kommende ordinære generalforsamling.
God weekend Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard Flemming Jensen
Formand