Påmindelse om generalforsamlingen

Kære alle,
Indkaldelsen tillige med bilag til generalforsamlingen søndag 26.06.2022 kl 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus blev sendt ud 6. juni 2022.
For god ordens skyld bilægger vi indkaldelsen til generalforsamlingen igen.
Dette er en påmindelse af hensyn til det praktiske arrangement, hvor vi beder om at få tilmelding på grundejerforeningens webmail <formand@grf-kongsgaard.dk> med angivelse af antal og sommerhus adresse.
De, som allerede har tilmeldt sig, skal naturligvis ikke gøre det igen.
Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard
På bestyrelsens vegne Flemming Jensen

Indkaldelse til generalforsamling 26.06.2022

Kære alle,
Hermed følger indkaldelsen til generalforsamling søndag 26.06.2022 tillige med regnskabet. Beretning og budget bliver aflagt på selve generalforsamlingen.
Som det fremgår af indkaldelsen skal yderligere forslag til generalforsamlingen fremsendes på <formand@grf-kongsgaard.dk> eller afleveres senest 12.06.2022 på adressen Musvågevej 25. Som det fremgår af indkaldelsen, så er der en del af bestyrelsen, som fratræder af personlige og arbejdsmæssige årsager, således at grundejerforeningen kommer til at mangle en formand, muligvis en kasserer, et bestyrelsesmedlem og suppleanter tillige med en revisor/bilagskontrollant og en revisor/bilagskontrollant suppleant.
Bestyrelsen vil hermed meget kraftigt opfordre til, at medlemmerne overveje muligheden for, at de kan bidrage til fællesskabet ved at stille op til bestyrelsen på nogle af de ledige poster. Der er fortsat bestyrelsesmedlemmer, som har været med i flere år og som er beredt til at hjælpe de nye på vej.
Af hensyn til det praktisk arrangement beder vi om tilmelding inden 24.06.2022 med angivelse af sommerhus adresse på <formand@grf-kongsgaard.dk>

Med venlig hilsen pbv Flemming Jensen