Referat fra generalforsamlingen 26.09.2021

Kære alle,

Tak for en god og inspirerende generalforsamling.
Referatet er sendt ud underskrevet af dirigenten og formanden jvf vedtægterne.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Kongsgaard
Flemming Jensen