Fwd: Fwd: Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3.

Kære alle,
Hermed Nyhedsbrev fra FL.
Bemærk venligst artiklerne om Slam fra Lynetteholmen og Kæmpesommerhusene og hvor FL har fået medhold.
Ingen tvivl om, at der vil komme flere artikler vedrørende disse sager fra fritidshusejernes landsforening (FL).
Til de sidst tilkomne kan jeg notere, at Grundejerforeningen Kongsgaard er medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL). Vi har her tegnet de nødvendige forsikringer til lavere priser end vi kunne få andetsteds fra på daværende tidspunkt.
Fritidshusejernes landsforening er en forening, som varetager grundejerforeningernes interesser i hele Danmark inden for fritidshus- og sommerhusområdet, men ikke den enkelte grundejers interesser. De varetages af grundejerforeningerne. FL arbejder meget sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsfond (DN).
Yderligere oplysninger om FL kan hentes på <www.mitfritidshus.dk/>

Hvis nogle kunne tænke sig at hjælpe med de forskellige sager og problemstillinger, som FL tager sig af, kan i henvende jer hos formanden eller et af bestyrelsens medlemmer <www.mitfritidshus.dk/kontakt/>

Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard Flemming Jensen
Start på videresendt besked:
> Fra: “Sekretariat, Fritidshusejernes Landsforening” <sekretariat@mitfritidshus.dk> > Dato: 23. juli 2021 kl. 13.02.02 CEST > Til: kasserer@mitfritidshus.dk > Emne: Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3. > > > > > >
> > > > Til: > Modtagere af FL’s nyhedsbreve. > > Emne: > Nyhedsbrev 2021 nr. 3 fra FL. > > > Kære alle > > Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3. > > Fordel gerne nyhedsbrevet til medlemmerne i foreningerne – naboforeninger og andre der har interesse i fritids- og sommerhuse. > > Nyhedsbrevet bliver lagt på FL’s hjemmesiden <www.mitfritidshus.dk/information>, og kan hentes herfra. > > > Med venlig hilsen > Kaj Holdensen > > Fritidshusejernes Landsforening > Sekretariatet > Valsen 22 > 4793 Bogø By > > Tlf. +45 30 13 75 60 > E-mail:<sekretariat@mitfritidshus.dk> > <www.mitfritidshus.dk> > > CVR nr.: 34 40 46 90. > >
> >