Lørdag 24. juli og lørdag 31. juli – færdiggørelse fra fælles arbejdsdag lørdag 17. juli

Kære alle
Som I sikkert har set, så pyntede arbejdsdagen i sidste weekend gevaldigt på fællesarealet.
Vi blev dog ikke helt færdige, så der er stadig muligheder for at give en hånd med.
Lørdag den 24. Juli kl. 10.00: Vi mødes ved den lille sø og sætter nyt hegn op.
Lørdag den 31. juli kl. 10.00: Vi mødes på legepladsen og får sat plader og basketballnet op, får malet det sidste og får monteret det nye hoppedyr.
Vel mødt
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen