Fwd: Fwd: Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3.

Kære alle,
Hermed Nyhedsbrev fra FL.
Bemærk venligst artiklerne om Slam fra Lynetteholmen og Kæmpesommerhusene og hvor FL har fået medhold.
Ingen tvivl om, at der vil komme flere artikler vedrørende disse sager fra fritidshusejernes landsforening (FL).
Til de sidst tilkomne kan jeg notere, at Grundejerforeningen Kongsgaard er medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL). Vi har her tegnet de nødvendige forsikringer til lavere priser end vi kunne få andetsteds fra på daværende tidspunkt.
Fritidshusejernes landsforening er en forening, som varetager grundejerforeningernes interesser i hele Danmark inden for fritidshus- og sommerhusområdet, men ikke den enkelte grundejers interesser. De varetages af grundejerforeningerne. FL arbejder meget sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsfond (DN).
Yderligere oplysninger om FL kan hentes på <www.mitfritidshus.dk/>

Hvis nogle kunne tænke sig at hjælpe med de forskellige sager og problemstillinger, som FL tager sig af, kan i henvende jer hos formanden eller et af bestyrelsens medlemmer <www.mitfritidshus.dk/kontakt/>

Med venlig hilsen Grundejerforeningen Kongsgaard Flemming Jensen
Start på videresendt besked:
> Fra: “Sekretariat, Fritidshusejernes Landsforening” <sekretariat@mitfritidshus.dk> > Dato: 23. juli 2021 kl. 13.02.02 CEST > Til: kasserer@mitfritidshus.dk > Emne: Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3. > > > > > >
> > > > Til: > Modtagere af FL’s nyhedsbreve. > > Emne: > Nyhedsbrev 2021 nr. 3 fra FL. > > > Kære alle > > Hermed FLs Nyhedsbrev 2021 nr. 3. > > Fordel gerne nyhedsbrevet til medlemmerne i foreningerne – naboforeninger og andre der har interesse i fritids- og sommerhuse. > > Nyhedsbrevet bliver lagt på FL’s hjemmesiden <www.mitfritidshus.dk/information>, og kan hentes herfra. > > > Med venlig hilsen > Kaj Holdensen > > Fritidshusejernes Landsforening > Sekretariatet > Valsen 22 > 4793 Bogø By > > Tlf. +45 30 13 75 60 > E-mail:<sekretariat@mitfritidshus.dk> > <www.mitfritidshus.dk> > > CVR nr.: 34 40 46 90. > >
> >

Lørdag 24. juli og lørdag 31. juli – færdiggørelse fra fælles arbejdsdag lørdag 17. juli

Kære alle
Som I sikkert har set, så pyntede arbejdsdagen i sidste weekend gevaldigt på fællesarealet.
Vi blev dog ikke helt færdige, så der er stadig muligheder for at give en hånd med.
Lørdag den 24. Juli kl. 10.00: Vi mødes ved den lille sø og sætter nyt hegn op.
Lørdag den 31. juli kl. 10.00: Vi mødes på legepladsen og får sat plader og basketballnet op, får malet det sidste og får monteret det nye hoppedyr.
Vel mødt
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Opdatering arbejdsdag lørdag 17. juli

Kære alle,
Nu nærmer vi os arbejdsdagen, så nu følger som lovet lidt mere information.
Vi mødes kl. 10.00 på legepladsen og fordeler opgaverne. Der vi være kaffe og kage, og hvis arbejdet trækker ud, så byder vi også på en bid frokost. Der vil være værktøj til rådighed, så I skal blot medbringe godt humør og arbejdsiver.
Opgaverne, der skal løses, er indtil videre:
* Slibning og maling af diverse på legepladsen * Udskiftning af basketballnet og gynger. * Adskillelse og bortskaffelse af diverse defekte ting. * Konstruktion og ophæng af nye skabe til fælles information.
Vi finder helt sikkert på flere ting, når vi først går i gang.
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag lørdag 17. juli 2021

Kære alle, I inviteres hermed til fælles arbejdsdag på grundejerforeningens fællesareal.
Vi skal bl. a. reparere legeplads og hegnet ved den lille sø.
Mere information tilgår, når vi kommer lidt tættere på dagen.
Der vil være kaffe og måske en lille forfriskning.
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

26.09.2021 ny dato for generalforsamling

Kære alle,
Det er med stor beklagelse, at vi må flytte dato for generalforsamlingen igen.
Bestyrelsen har på mødet i går besluttet, at den nye dato er søndag 26.09.2021 kl. 10.00.
Indkaldelse med sted og dagsorden med samtlige bilag vil blive tilsendt rettidigt iht vedtægterne minimum 14 dage før.
Ny dato til forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen er 31.08.2021.
Vi gør opmærksom på, at vedtægter, referater, regnskaber etc kan hentes på foreningens hjemmeside <www.grf-kongsgaard.dk/generalforsamling/>
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Skift i bestyrelsen

Kære alle,
Vi skal her informere, at bestyrelsesmedlem Susanne Damgaard er trådt ud af bestyrelsen og suppleant Jeanne H Erichsen er tiltrådt i hendes sted frem til kommende generalforsamling.
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Formand