Erhvervsstyrelsens høringer om Megasommerhuse

Kære alle,
Hermed information om Erhvervsstyrelsens høringer om Megasommerhuse, som FL – Fritidshusejernes Landsforening – bidrager til på forskellig vis.
Megasommerhuse er ikke sommerhuse i sommerhuslovens forstand, men erhvervsmæssig udlejningsaktivitet som bør placeres adskilt fra sommerhusområder, der ifølge sommerhusloven er rekreative områ- der målrettet familier, og hvor udlejning kun må være et supplement til ejerens eget brug af sommerhuset.
Mvh Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen