Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Grundejerforeningen Kongsgaard

Dato: 10.06.2020

Vedr.: Aflysning af Sct. Hans arrangement og udsættelse af generalforsamling i 2020

Kære alle,

Vi har konsulteret Corona Hotline og de anbefaler, at vi IKKE afvikler Sct. Hans arrangementet i år, da der er et forsamlingsforbud for mere end 50 personer. Dette gælder uagtet, at det er under åben himmel.

Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingen, hvilket betyder, at vort annoncerede Sct. Hans arrangement aflyses. Vi håber på, at det vil være muligt til næste år at afvikle vort sædvanlige Sct. Hans arrangement.

Endvidere så er restriktionerne for forsamlinger inden døre således, at man godt må være 50, men der skal være minimum 2 m2 per person og opstillinger skal være således, at der er min 1 m frit rum uden om hver enkelt person. Efter drøftelse med HUSET’s administrator er vi blevet informeret om, at der i HUSET maksimalt kan rummes 30 personer med disse begrænsninger, hvilket er i underkanten af vort behov.

Bestyrelsen har derfor besluttet på bestyrelsesmødet i går, at udsætte generalforsamlingen til efter sommerferien, finde egnede lokaler og komme tilbage med indkaldelse med tidsfrist på 14 dage i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vedtog også, at der med denne udsættelse skulle gives endnu en mulighed til medlemmerne for at komme med forslag til generalforsamlingen. Fristen for forslag til generalforsamlingen sættes til fredag 31. juli 2020.

Vi ønsker alle en rigtig god og Corona sikker sommer.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen