Spg vedr indlæg på generalforsamlingen 02.06.2019

Kære alle,
Grundejerforeningen Kongsgaard afholder generalforsamling søndag 02. Juni kl 10.00 i HUSET i Kr. Stillinge. Indkaldelse vil komme primo maj, men bestyrelsen har tanker om 1 eller 2 indlæg før generalforsamlingen, når vi nu alligevel er samlede, hvilket er anledningen til denne skrivelse.
De 2 indlæg er: 1. Nabohjælp ved repræsentant fra Nabohjælp og 2. Klimaudforinger ved Rambøll. Vi tænker at hvert indlæg skal vare 1/2 time og at det skal være forud for generalforsamlingen, dvs med start kl 09.00.
Da vi i bestyrelsen finder, at netop disse 2 emner er særligt interessante for os sommerhusejere, så kan det være, at vi, som alternativ til disse indlæg af 1/2 times varighed før generalforsamlingen, skulle invitere til et aftenmøde eller et formiddagsmøde en lørdag i juni måned med samme emner på dagsordenen, men med 1/1 times varighed til hvert, således at der er bedre mulighed for at få svar på spørgsmål.
Vi vil gerne høre øvrige medlemmers mening om dette, før vi sætter den endelige dagsorden til generalforsamlingen, så kom gerne med jeres kommentarer senest 23.03., da vi i given situation skal have mulighed for at træffe aftaler med indlægsholderne.
Denne skrivelse bliver lagt op på Facebook og sendt ud til de medlemmer, som har opgivet deres mailadresse og bliver lagt op som meddelelse fra bestyrelsen på grundejerforeningens hjemmeside.
Svar venligst med Navn og sommerhusadresse.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen