Spuling af drænrør

Kære medlemmer
Hermed til orientering at vi i sidste uge fik spulet drænrørene langs Papegøjevej, Sulevej og Spurvevej tillige med drænrørene over fællesarealet.
Vi konstaterede at drænrøret fra samlebrønden ved Strandpibervej til Spurvevej var intakt og at det ikke var den, som foranlediger, at der står vand på fællesarealet lige neden for Spurvevej. Tidligere har vi haft vandværket til at besigtige, om det var et utæt vandrør eller vandlås, hvilket det heller ikke var. Bestyrelsen har besluttet at afvente med at gøre yderligere indtil foråret, hvor det tages op til vurdering igen.
Mvh
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen