Spuling af drænrør

Kære medlemmer
Hermed til orientering at vi i sidste uge fik spulet drænrørene langs Papegøjevej, Sulevej og Spurvevej tillige med drænrørene over fællesarealet.
Vi konstaterede at drænrøret fra samlebrønden ved Strandpibervej til Spurvevej var intakt og at det ikke var den, som foranlediger, at der står vand på fællesarealet lige neden for Spurvevej. Tidligere har vi haft vandværket til at besigtige, om det var et utæt vandrør eller vandlås, hvilket det heller ikke var. Bestyrelsen har besluttet at afvente med at gøre yderligere indtil foråret, hvor det tages op til vurdering igen.
Mvh
Grundejerforeningen Kongsgaard
Bestyrelsen

Analyse om interessen for at få fibernet i sommerhuset

Kære alle medlemmer,

Grundejerforeningerne i området har fået bilagte henvendelse fra Fibia, hvor man ønsker at vide, hvor mange der ønsker at få fibernet mulighed til sit sommerhus. Prisen i given situation vil være afhængig af antallet af tilmeldinger og kan derfor ikke oplyses før efter analysen er gennemført og Fibia har fundet ud af, om det skal være eller det ikke skal være.
Der gøres opmærksom på, at analysen er uforpligtende og uden binding og at der alene er tale om en interesse tilkendegivelse.
Der ønskes svar retur til <kongsgaard@grf-kongsgaard.dk> senest 18.11.2018 med udfyldt vedhæftede svarblanket.
Informationen sendes ud per mail og lægges op på vor hjemmeside og der gives information om dette også på vor facebook gruppe.

Mvh

Grundejerforeningen Kongsgaard

Bestyrelsen