Nabohjælp – tilmeld dig/jer nu på https://nabohjælp.dk/

Kære alle,

Som aftalt på generalforsamlingen 2018 er Grundejerforeningen Kongsgaard nu tilmeldt Nabohjælp.

Du finder link til Nabohjælp på grundejerforeningens nye hjemmeside: https://www.grf-kongsgaard.dk/ under fanen Nyttige informationer/nabohjælp 

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt tilmelder sig ordningen. Så er Nabohjælpen mest effektiv.

Skilte til opsætning ved indfaldsvejene bliver leveret om 4-5 uger og et par af bestyrelsens medlemmer sætter dem op.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Kongsgaard

Bestyrelsen